Vervolg:TAKEN VAN DE MAKELAAR, NOTARIS, GESTOR EN ADVOCAAT IN SPANJE

Onwetendheid over het koopproces in Spanje kan voor veel verwarring zorgen. Dit komt omdat het koopproces anders verloopt. De makelaar in Spanje heeft andere taken dan een makelaar in Nederland. Daarnaast heb je vaak ook een gestorof een advocaat nodig, terwijl dat in Nederland niet zo is. Ook de taken van een notaris zijn enigszins verschillend.

.

Advocaat/gestor

Zoals gezegd houdt de makelaar zich niet bezig met een aantal legale aspecten van de woning die je gaat kopen. Hoewel je deze ook zelf kunt onderzoeken, is het toch beter een advocaat of een gestor in handen te nemen

De legale situatie van de woning moet bekeken worden nog voordat je een aanbetaling doet. Je vraagt daarvoor een kopie van de escritura (de eigendomsacte) aan de verkoper. Aan de hand hiervan kan bij het registro de la propiedad een certificación registral op worden gevraagd. Zo kan worden gecontroleerd dat de verkoper de (enige) eigenaar van de woning is. Ook kan de advocaat bij het registro en het kadaster onderzoek doen om te weten of er openstaande schulden, belastingen of beslagleggingen op de woning rusten. Deze gaan namelijk zoals gezegd na de verkoop over op de nieuwe eigenaar.

Andere aspecten die de advocaat kan bekijken zijn bouwvergunningen die in het verleden af zijn gegeven. Eventuele consequenties van een illegale verbouwing, zoals boetes of mogelijk zelfs verplichting tot afbraak, gaan namelijk ook over op de nieuwe eigenaar. Ook kan de advocaat de vereniging van eigenaren (comunidad de propietarios) tegen het licht houden.

Pas na dit onderzoek ga je over tot het tekenen van het contrato privado de compraventa. Hierbij kan een advocaat ook nuttig zijn. Hij kan bekijken of dat reserveringscontract jouw belangen respecteert en eventueel suggesties doen voor veranderingen.

Taken van de notaris

Bij de notaris ondertekenen de verkoper en de koper de nieuwe escritura of koopakte.

De functie van de notaris is enkel die van officiële getuige van de ondertekening. In Spanje regelt de notaris niet de betaling, maar is ook daar slechts getuige van. Daarnaast moet de notaris bepaalde overdrachtsbelastingen innen.

Opmaken escritura en ondertekening

De notaris is in principe verplicht een uittreksel bij het registro de propiedad op te vragen. Zoals hierboven al gezegd, staat daar onder andere in wie de eigenaar is van de woning, een beschrijving van het gehele perceel of de woning, en ook of er nog (belasting)schulden op rusten. Deze informatie mag niet ouder zijn dan vier dagen, en moet in de escritura vermeld staan.

Dit dekt overigens het risico niet volledig af. De notaris kan in de escritura een clausule opnemen waarin staat dat hij of zij niet verantwoordelijk is, als na de koop blijkt dat er toch bepaalde schulden of beslagen op het onroerend goed rusten. Daarom, en omdat de notaris niet in het bijzonder waakt over de belangen van de koper, is het belangrijk om toch een advocaat of een gestor te hebben die onderzoek kan doen. Als de notaris een dergelijke clausule in de escritura heeft opgenomen, kan je overigens in overleg met je advocaat of adviseur ervoor kiezen niet te tekenen en de transactie bij een andere notaris af te ronden.

Op het moment van ondertekening moet de notaris er voor zorgen dat beide partijen kennis hebben genomen van de inhoud van de escritura. Daarom wordt die in bijzijn van koper en verkoper voorgelezen. Als je geen Spaans kunt, moet de notaris hierbij een vertaler inschakelen.

Het eigendom gaat officieel over op moment van ondertekening bij de notaris.

De betaling zal ook niet door de notaris geregeld worden maar gaat via de advocaat/gestor.

Een groot verschil dus, wij hanteren in Nederland echt hele andere procedures. Laat je hierbij goed adviseren en begeleiden anders kan je wel eens bedrogen uitkomen……………….

En dat willen we natuurlijk niet !

Ons motto is dan ook wij zullen jullie volledig ontzorgen “echt onbezorgd kopen in Spanje “ !!!

Bekijk hier het actuele woning aanbod of neem contact met mij op

Bekijk hier het actuele woning aanbod

Neem contact met mij op